Ansan Hidrolik Logo

Değerler & İlkelerimiz

İletişime Geç

+90 (262) 341 45 30

Değerler & İlkelerimiz

Müşteri Odaklılık: Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müşteri gibi davranarak gerçekleştirebiliriz. Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız.

Katma Değer ve Sorumluluk: Paydaşlarımıza katma değer sağlarız ve faaliyetlerimizin sonuçlarından dolayı onlara karşı sorumluyuz.

Proaktif Olmak: Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır, hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz.

Yaratıcılık: Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatlar yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için çaba gösteririz.

Doğruluk: İlişkilerimizde her zaman dürüstlüğümüz, yasalara bağlılığımız ve şeffaflığımız yol göstericimizdir.

Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık: Evrensel bir düşünce yapısına sahip bir şirketin üyesi olarak kültürel farklılıkları değerlendirir ve yönetiriz.

Sinerji: Başarıyı yakalamak için birbirimize yardım eder ve bundan keyif alırız. Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz.

Temel ilkelerimiz;

  • İnsana ve çevreye saygı
  • Katılımcı yönetim
  • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk
  • Şeffaflık
  • Etkinlik ve verimlilik-Müşteri beklentilerine uygun katma değerli iş birliği
  • Sonuç odaklılık